Σε εποχές όπου η συζήτηση γύρω από την αειφόρο άναπτυξη, την διάσωση του φυσικού μας περιβάλλοντος και την μείωση των διαθέσιμων πόρων, κερδίζει συνεχώς έδαφος ως ζήτημα μείζωνος σημασίας στην πολιτική και κοινωνικοοικονομική σφαίρα, το Thalassa Beach Resort, από την πρώτη μέρα λειτουργίας του, έχει οργανωθεί έτσι ώστε να αντιμετωπίσει αρκετά από τα εν λόγω ανερχόμενα θέματα.

Το ξενοδοχείο και οι εγκαταστάσεις του κατασκευάστηκαν βάσει θεμελιωδών αρχών της αειφορίας και τα πρωτόκολλα λειτουργίας του σχεδιάστηκαν κατ’ αντιστοιχία. Νιώθουμε ιδιαίτερα ευγνωμόνες ότι οι προσπάθειές μας έχουν πιστοποιηθεί από το αναγνωρισμένο όργανο πιστοποιήσεων Bureau Veritas Certification, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001.

Το «Blue & Green» αποτελεί το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του Thalassa Beach Resort που τέθηκε σε εφαρμογή το 2007. Είναι ένα πρόγραμμα, τόσο δυναμικό όσο και το περιβάλλον: Στηρίζεται πάνω σε βασικούς κανόνες αλλά πάντα βελτιώνεται, πάντα εκσυγχρονίζεται, βάσει των νέων προτύπων περιβάλλοντος που αφορούν στην ξενοδοχειακή λειτουργία. Είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχων και διαδικαστικών εγγυήσεων που εξυπηρετεί ως η χρυσή τομή ανάμεσα σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και σε εφαρμοσμένες πρακτικές που ευνοούν ένα αειφόρο τρόπο διαβίωσης.

Η κεντρική φιλοσοφία τουThalassa Beach Resort είναι να παρέχει στους πελάτες του, ποιοτικώς άριστες υπηρεσίες, άνεση και πολυτέλεια χωρίς να υπονομεύεται το φυσικό περιβάλλον και οι πόροι του.

Στις σελίδες που ακολουθούν, απαριθμούμε ένα εύρος πολιτικών και εφαρμοσμένων πρακτικών που εξυπηρετούν αυτό τον σκοπό, καθώς και ενδιαφέρουσες συμοβουλές για το πώς μπορείτε και εσείς να συνεισφέρετε στις προσπάθειές μας, κατά την διάρκεια της παραμονής σας στο Thalassa Beach Resort.